Плотиране на информацията от електронни носители върху апертурни карти 

Имате чертежи в компютъра и искате да ги архивирате за дълъг период от време?
 
БДИАС предлага най-надеждното и икономично решение за дълготрайно съхранение на Вашите записи.
БДИАС извършва уникалната услуга плотиране върху апертурни карти.

 

По този начин Вие ще бъдете сигурни, че и след повече от 100 години Вашият архив ще може да се използва. При необходимост от промени, ако е загубена информацията от електронните носители, Вие ще можете да разчитате на перфектното качество при сканиране на апертурните карти.

Бъдете сигурни в себе си с помощта на БДИАС!

назад