Размножаване на микрофилми

      Стига вече загуба на време в търсене, копиране или гледане за загубени или некласирани на място документи.

Имате нужда от микрофилмови копия!

   

Искате да размножите оригиналите, за да може много хора да ги използват едновременно?

   

Трябва да изпратите копия на Ваши филиали или други организации – много по-лесно и евтино е да се разпространяват микрофилми, отколкото хартия?

   

Винаги съществува вероятността от пожар, наводнение и други бедствия. Искате да сте сигурни, че информацията Ви няма да бъде унищожена?

   

Доверете ни се!

Ние ще направим за Вас копия с много добро качество, които ще Ви гарантират сигурност, спокойствие и улесняване на работата.

назад