Размножаване на микрофишове

            Омръзнало Ви е да ровите из папки и да търсите документи, които някой вече е взел?

  Искате да сте сигурни, че ще намерите необходимата Ви информация?

  Имате нужда от евтино размножаване и разпространение?

  Информацията е важна и трябва да е защитена от природни бедствия?

  БДИАС ще Ви осигури резервни копия!

    С нас Вие ще бъдете сигурни, че информацията Ви ще бъде запасена! 

назад