Транспортиране на архивационните носители

от и до Вашите помещения

     БДИАС разполага със собствен “мини-куриер” за бързо и сигурно транспортиране на архивационните носители
от и до Вашите помещения.

назад