Секретност на информацията

         Ако документите Ви са секретни и е необходимо да има различни нива за достъп, БДИАС ще отговори на Вашите изисквания.

      Наред с качеството на предлаганите услуги, секретността на информацията е много важна за клиентите ни. Ето защо БДИАС е защитила сградите си с охрана и алармени системи. 

      Всички служители са внимателно проверени с цел да се осигури абсолютна конфиденциалност на информацията

назад