Спесимени и документи върху микрофишове

До гуша Ви е дошло от ровене из прашни раздърпани папки!

Страхувате се, че документите ще се разпаднат в ръцете Ви?

Трябва да съхраните архива задълго, а често правите справки с него?

 Ние ще го прехвърлим на микрофишове!

 Какви са предимствата?

  • Информацията се запазва задълго (гарантирано предимство на всички макроформи);

  • Търсеният документ се намира много бързо (наименованието се чете с просто око);

  • Оперативното пространство се намалява с 97%;

  • Лесно и евтино разпространение;

  • Възможност за бързо принтиране върху хартия.

    Микрофишовете са идеални за смислово подредени документи.

    На един микрофиш (с размери 148мм х 105мм) се записват от 49 до 420 страници А4.

  • назад