Поставяне на микрофилмите в “джакетс”

    Така наречените “джакетс” представляват “джобчета”, в които се поставят микрофилмови ленти.

   Всеки “джакетс” има размера на микрофиш и специално място за заглавие.

   Заглавието се изписва с големи символи и се вижда с просто око.

При “джакетс” са комбинирани плюсовете на микрофиша и ролфилма:

  • Гарантиран срок на годност между 100 и 500 години;

  • Търсенето става много лесно благодарение на индексирането

   И е възможно добавяне и изваждане на документи с цел осъвременяване на архива. 

назад