Изработване на апертурни карти от чертежи, карти, планове и други хартиени източници

   Микрофилмираните чертежи, карти, архитектурни планове и други хартиени източници се поставят в апертурни карти. Те се индексират и по този начин е възможно да се използват едновременно всички предимства на микрофилмовите носители и информацията да се намира лесно и бързо.

   Ако е необходимо чертежите Ви да се запазят за дълъг период от време и е необходимо да ги намирате лесно – решението е “апертурна карта”.

   При възникване на необходимост от нанасяне на промени, сканирането на апертурни карти се извършва бързо, качествено и много изгодно. Причина за това е способността на нашите скенери да разпознават индексираните апертурни карти.

 

назад