Бърз

 Достъп до

  Информацията в

   Архива чрез

    Сканиране на документи

   Информацията е жизненоважна за днешните организации. Бъдещето им зависи от ефективното управление на тази информация. БДИАС прилага най-надеждните технологии за съхранение и бърз достъп до информацията. Убедени сме, че можем да намерим най-доброто решение за всеки отделен клиент. Ние извършваме  качествено, поверително и в кратки срокове следните услуги:

  • Сканиране и изграждане на електронен архив на:

  • Микрофилмиране:

  • Допълнителни услуги:

Предлагаме цялостната услуга “електронно архивиране”, която включва:

ü     Сканиране и въвеждане на критерии за бързо намиране на документите;

ü     Софтуер, който се разработва специално за всеки клиент и е съобразен с неговите желания и изисквания.

Клиентът получава напълно готов електронен архив, съставен от графичните изображения на сканираните документи и база данни, в която всеки документ е определен еднозначно от едно или повече полета (например: регистрационен №, дата, вид на документа, ключова дума). Търсенето в архива може да започне незабавно.

БДИАС актуализира архива чрез въвеждане на новопостъпилите документи в системата.

Защо електронен архив?

ü  Незабавно намиране и визуализиране на търсения документ

ü Освобождаване на работно пространство

ü Едни и същи документи могат да се използват от много хора едновременно

ü Лесно и бързо разпространение – по локалната мрежа, Интернет или факс

ü Възможност за принтиране върху хартия (копието е идентично с оригинала)

ü Предпазване на оригиналите от похабяване

Защо точно БДИАС?

  • Атрактивни цени

  • Отлично качество:

- Разполагаме с HI-TECH оборудване

- Екипът ни е обучен в Холандия и САЩ

  • Неограничен капацитет

  • Гаранционна поддръжка

  • Абонаментно обслужване

  • Извършване на цялостната услуга в помещенията на БДИАС или на място при клиента

Разработваме специални решения, съобразно желанията и изискванията на всеки конкретен клиент.

Услугата може да се извърши и на място при клиента от наши специалисти и с наша техника.

Едно обаждане в БДИАС ще ви спести загуба на време и ...  документи!

назад в главната страница