ХОСИ – БДИАС

 Български Документално Информационно Архивираш Сервиз

 е първият в България специализиран център за

СКАНИРАНЕ, ЕЛЕКТРОННО И МИКРОФИЛМОВО АРХИВИРАНЕ.

  Ние можем да създадем Вашия електронен архив като сканираме Вашите хартиени документи, чертежи и карти. Тогава Вие бързо и лесно ще намирате документите си, ще ги разглеждате на монитора на компютъра си и ще правите справки:

  • Въвеждате търсеното име, номер или дата и на монитора Ви се показва копие на хартиения документ (с подписи и печати)

  • Вие избирате критериите, по които да правите справки

  • Принтираният документ е идентичен с хартиения оригинал

  • Лесно и бързо изпращате документите по локалната мрежа, електронната поща или факса

  • Служителите от много работни места имат едновременен достъп до информацията

  • Предотвратява се загуба, повреждане или неправилно класифициране на документите

Ние сканираме Вашите документи с наша техника и вграждаме информацията в бази данни. Вие избирате кои документи да сканираме: входяща и изходяща поща, заповеди, отчети, доклади, ведомости за заплати, счетоводни документи и др.

  • Вие НЕ купувате скенери

  • Вие НЕ плащате за софтуер

  • Вие НЕ губите време сами да сканирате или въвеждате ключови думи

Резултат: Получавате готов електронен архив с изображенията на документите – идентичен на хартиения, но много по-лесен и удобен за работа.

Ще разработим безплатен софтуер на български език, съобразен с Вашите нужди и изисквания, за да използвате създадения от нас електронен архив.

Когато не е разрешено изнасянето на документите, извършваме цялостната услуга във Вашите помещения.

“ХОСИ – БДИАС” е първият специализиран център в България, извършващ сканиране, електронно архивиране и микрофилмиране. Разполагаме с високо квалифицирани специалисти, обучавани в едни от най-големите архивиращи бюра – Van Buuren, Холандия и CompTIA, САЩ. При нас работи единственият в България CDIA+ сертифициран специалист. Това, както и притежаваните от “ХОСИ – БДИАС” високоскоростни (60 листа/минута) и широкоформатни (до А0+) професионални скенери, скенери за книги и микрофилмова техника, гарантира качествено изграждане на създаваните от нас електронни архиви.

Ако желаете да намалите времето за търсене на документи и изготвяне на справки, ако искате да получите качествено и коректно обслужване, специалистите на “ХОСИ” – БДИАС са на Ваше разположение за допълнителна информация, демонстрация и изготвяне на безплатни мостри.

Политика за защита на личните данни