Често задавани въпроси

  

Какво е сканиране на документи?

     Сканирането на документи е процес на преобразуване на информацията от парче хартия в електронен файл, който може да бъде показан на компютър. БДИАС извършва това с помощта на високоскоростни скенери. Електронните изображения се индексират чрез система за документално архивиране и това дава възможност за бързо намиране на търсения документ измежду милиони други чрез изписване на желания индекс или комбинация от тях - "име",  “номер”, “дата” ...

 

Какви документи могат да бъдат сканирани?

     Няма лимит за документите, които могат да бъдат сканирани.

     БДИАС има възможност да сканира документи, чертежи, карти, кадастрални планове, подвързани вестници и книги. Изображението може да бъде цветно, черно-бяло или в сива скала. Ако размера е по-голям от А0 има възможност за сканиране на части и последващо софтуерно сглобяване.

     Имаме специализирани скенери за подвързани документи и книги, при използването на които не е необходимо разподвързване и повторно подвързване, което може да увреди хартиения оригинал.

 

Предлагате ли бързо намиране на документите?

     Абсолютно! Има възможност за въвеждане на индекси, като например “име”, “номер”, “дата” или други, по които клиентът може да търси желания документ.

     Ако е необходимо пълнотекстово търсене, БДИАС предлага оптично разпознаване на символите (OCR), чрез което може да се търси по всяка дума в текста.

 

Възможно ли е използването на един и същ документ от много потребители едновременно?

     Да. Ако компютрите са в мрежа.

 

Какво предлагате, ако информацията е секретна?

     БДИАС може да осигури различни нива на достъп съобразно изискванията на клиента.

 

Възможно ли е документите да се загубят?

     Не. БДИАС предлага записване на резервно копие върху CD, което може да се съхранява в сейф за предпазване от кражби и природни бедствия.

   

Има ли изисквания за софтуер и хардуер?

     Много сме горди с нашия софтуер за бързо намиране на документите. Той е разработен от БДИАС и клиентите ни го получават безплатно. Надяваме се да го използвате с удоволствието и удовлетворението, с което ние сме го написали.

     За да имате достъп до информацията е достатъчен компютър със следните характеристики: 

  • Операционна система: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

  • Процесор: Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Celeron, AMD K6, AMD Duron, AMD Athlon, ...

  • Твърд диск: - 30 % по-голям от размера на базата данни

(типичен пример - база данни с 20 000 документа има приблизителен размер около 600 MB - капацитета на 1 CD)

   

Може ли софтуерът да работи в мрежа?

     Да. Безплатният софтуер, който предлагаме, работи в мрежа.

     Възможно е сканираните изображения да бъдат разположени на сървър, а търсенето да се извършва от някой отдалечен компютър.

 

Възможно ли е да вградите архива в софтуер на клиента?

     Да. Няма проблем да вградим индексираните файлове в програмата на клиента.

 

Какво може да се прави със сканираните документи?

    1. Намирате необходимото за секунди чрез изписване на търсеното име.

    2. Документът се визуализира на екрана.

    3. Можете да го четете, принтирате върху хартия, изпращате директно по факс или E-mail.

Необходимо ли е специално обучение за работа със софтуера?

     Не. Използването на програмата е много лесно. БДИАС предлага обяснение и има гореща линия за отговаряне на конкретни въпроси и даване на инструкции при необходимост.

 

Колко документа се събират върху 1 CD?

     Върху 1 CD се събират приблизително 20 000 документа.

     При чертежи и карти за изясняване на количеството е необходимо да направим мостри.

 

Качество на изображението?

     Качеството може да се подобри чрез допълнително “почистване”. Това е особено важно при стари чертежи, които са измачкани и прегъвани. БДИАС разполага със специален софтуер за целта. Ако сканираното и обработено изображение бъде принтирано върху хартия, резултатът е по-добър от оригинала.

 

След сканирането на изображението могат ли да се правят промени?

     В архива това е забранено, но може да се направи копие, на което да се нанесат желаните промени.

 

Може ли да се направи резервно копие на архива?

     Да. Цената за копията на CD и микрофилмите е много изгодна. Препоръчително е такива копия да се съхраняват в сейфове, за да е сигурно, че информацията няма да бъде унищожена. Такова резервно копие на хартия е много скъпо и би заемало голямо пространство, поради което не е ефективно.

 

Връщате ли оригиналните документи?

     Да. БДИАС разполага със специално оборудван за целта автомобил, с който доставя хартиените оригинали в състоянието, в което са взети.

 

Защо електронен архив?

ü  Незабавно намиране и визуализиране на търсения документ

ü Освобождаване на работно пространство

ü Едни и същи документи могат да се използват от много хора едновременно

ü Лесно и бързо разпространение – по локалната мрежа, Интернет или факс

ü Възможност за принтиране върху хартия (копието е идентично с оригинала)

ü Предпазване на оригиналите от похабяване

Защо точно БДИАС?

  • Атрактивни цени

  • Отлично качество:

- Разполагаме с HI-TECH оборудване

- Екипът ни е обучен в Холандия и САЩ

  • Неограничен капацитет

  • Гаранционна поддръжка

  • Абонаментно обслужване

  • Извършване на цялостната услуга в помещенията на БДИАС или на място при клиента

Разработваме специални решения, съобразно желанията и изискванията на всеки конкретен клиент.

Услугата може да се извърши и на място при клиента от наши специалисти и с наша техника.

Едно обаждане в БДИАС ще ви спести загуба на време и ...  документи!