Наши клиенти в държавния сектор:

 • Министерство на Здравеопазването
 • Министерство на Правосъдието
 • Министерство на Икономиката
 • Агенция по Кадастъра
 • Агенция по Вписванията
 • Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”
 • Изпълнителна Агенция по Лекарствата”
 • Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика – БАН
 • Централна Библиотека на БАН
 • Столична Библиотека
 • Библиотеката на Нов Български Университет
 • Библиотеката на Техническия Университет
 • Регионална библиотека "П. Р. Славейков", В. Търново
 • Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна
 • “Промишлено строителство” Холдинг
 • Български Пощи ЕАД

Наши клиенти в частния сектор:

 • Булбанк
 • Биохим
 • Евробанк
 • Стопанска и Инвестиционна Банка
 • Ериксон Телекъмюникейшънс България
 • Атоменергоекспорт
 • Университет за Архитектура, Строителство и Градоустройство
 • Различни проектантски, архитектурни и геодезически фирми
 • Италиански и холандски фирми