• Ноември 2010

     През 2010г. БДИАС изпълни проект по сканиране, индексиране и въвеждане на фирмените дела в търговския регистър на Република България. Проектът стартира през 2008г. и включва сканиране на фирмените дела на фирмите в 27 Окръжни съдилища и 1 градски съд. Извършването на Сканиране и електронноо архивиране на документи беше направено на място в съдилищата с персонал на Архивиращ център БДИАС.

   

 •  
 • Август 2010

     БДИАС извърши организиране на архив, изготвяне на номенклатура, сканиране и електронно архивиране на документи от архива на IGM Industries.

   

 •  
 • Февруари 2010

     Екипът на Архивиращ център БДИАС отпразнува 10 години от преместването на БДИАС в сградата на бул. “Андрей Ляпчев” 1. На празника беше направена презентация на услугите на архивиращ център БДИАС, а именно:

      o  Съхранение на документи в наши архивохранилища
      o  Сканиране на документи, чертежи, книги, до А0+
      o  Изграждане на електронен архив
      o  Индексиране на документи – Въвеждане на информация в бази данни, набор на текст
     o  Софтуер за деловодство и архив, система за документооборот, софтуерна деловодна система
      o  Система за електронно архивиране и управление на документи
      o  Система за управление на процесите в компанията
      o  Оптично разпознаване на символите (OCR)
      o  Подреждане и организиране на хартиени архиви
      o  Организиране на документооборота (вкл. хартиен и електронен)
      o  Разработване на номенклатури на делата
      o  Експертиза на ценността на документите
      o  Подвързване на документи – твърди и меки корици, ламиниране и др.
     o  Унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение, бракуване, шредиране, претопяване
      o  Консултации относно законовите изисквания в за архивите в Република България
      o  Архивна обработка на документи при ликвидация на фирма
      o  Микрофилмиране и други.

  На презентацията присъстваха над 160 души, представители на частни компании и държавни организации и имаха възможност нагледно на оценят качеството на извършваните услуги, както и да се запознаят с предимствата на сканиране, електронно архивиране и физическо архивиране на документи.

   

 •  
 • Октомври 2009

     Специалисти по сканиране, електронно архивиране и физическо архивиране на документи, от Архивиращ център БДИАС, взеха участие в представянето на фирми за архивиране на документи в Document Management Service Provider Executive Forum, Exclusively for Service Bureaus, Resellers, and Integrators in Document Imaging / Conversion / Preservation, състоял се в САЩ. Те получиха информация относно новостите в архивиране на документи в световен мащаб и относно новите възможности на различни видове системи за управление на документи и процеси.

   

 •  
 • Февруари 2009

     Служителите на Архивиращ център БДИАС, разположени в 27 града в България, се събраха, за да отпразнуват годишнината на БДИАС. На нея, традиционно се демонстрираха новостите в предлаганите услуги в областта на архивиране на документи и традиционните сканиране и електронно архивиране на документи и съхранение на документи в наши архивни помещения.

   

 •  
 • Май 2008

     Екипът на Архивиращ център БДИАС спечели търг за сканиране и индексиране на фирмените дела в търговския регистър на Република България. Сканирането и индексирането на документи ще се извършва в помещенията на съдилищата в 27 града в Република България.

   

 •  
 • Юни 2007

     Архивиращ център БДИАС представи новите си продукти в областта на сканиране, дигитализиране, индексиране и електронно архивиране на документи на презентация състояла се в Гранд Хотел София. На презентацията пресъстваха представители на държавната администрация и частни компании, които са заинтересовани от организиране на архиви, подреждане на архиви, класифициране на документи, разработване на номенклатура на документите в архива, съхранение на документи, информационна система за управление на документи и процеси, система за деловодство и архив, софтуер за документооборот и други.

   

 •  
 • Септември 2006

     БДИАС успешно приключи и внедри проекта “Дигитални библиотечни фондове от български периодични издания”. Сканирахме и подготвихме електронен архив от български периодични издания в: Столична библиотека, Библиотеката на Нов Български Университет, Библиотеката на Техническия Университет, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" във Велико Търново и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" във Варна.

 •  
 • Май 2006

     БДИАС продължава архивирането на документите в Агенцията по Лекарства. Първият етап на проекта бе внедрен успешно и положителните отзиви от удобството на използваната система не закъсняха. Сега продължаваме да въвеждаме новопостъпващата информация.

 •  
 • Март 2006

     БДИАС успешно и предсрочно приключи 1-годишния проект “Сканиране на нотариалните актове” в 10 Служби по Вписвания в страната. Проектът е част от мащабния проект “Кадастър и имотна регистрация”, финансиран от Световната банка.

 •  
 • Ноември 2005

     БДИАС завърши електронното архивиране на ведомостите за заплати на “Промишлено Строителство – Холдинг” АД. Извършената от ХОСИ – БДИАС работа даде възможност за улесняване на гражданите при издаване на удостоверения за пенсиониране.

 •  
 • Септември 2005

      След като БДИАС внедри системата за бързо и лесно намиране на документите в “Български пощи” ЕАД – СММТ и служителите на Централно Управление на “Български пощи” ЕАД се убедиха в ефективността й, ХОСИ – БДИАС разработи за тях деловодна програма. Изцяло се съобразихме с изискванията на Централно Управление и софтуерът бе разработен по начин, който да бъде възможно най-удобен и лесен за използване. Допълнително бяха сканирани и електронно архивирани документите от архива за последната година.

 •  
 • Юни 2005

     БДИАС разработи система за бързо и лесно намиране на документите в “Български пощи” ЕАД – СММТ и сканира натрупаните до момента архиви. Служителите на СММТ бяха обучени да работят с програмата и работата им бе улеснена значително.

 •  
 • Май 2005

     БДИАС завърши електронното архивиране на ведомостите за заплати на фирма “Монтажи” ЕАД. Проектът бе реализиран в изключително кратки срокове и ръководството на фирмата изрази благодарността си за отлично свършената работа.

 •  
 • Април 2005

     За пореден път ХОСИ – БДИАС сканира и архивира новопостъпилите документи в архива на Министерство на Здравеопазването. Софтуерът за бързо и лесно намиране на документите, разработен от нас по предишен проект, бе актуализиран и модернизиран безплатно.

 •  
 • Май 2004

     БДИАС извърши сканиране и електронно архивиране на новопостъпилите документи в архива на Министерство на Здравеопазването. Новостите в софтуерното приложение бяха внедрени безплатно.

 •  
 • Декември 2003

    БДИАС разработи нова версия на софтуер БДИАС Електронен Архив. При проявен интерес може да бъде направена демонстрация от наш представител.

 •  
 • 3 – 5 Ноември 2003  

    БДИАС взе участие в Изложението на Българо-Холандските Компании и Югоизточно-Европейския Икономически Форум, които се проведоха в НДК. Събитието бе организирано от Посолството на Кралство Холандия и Българския Икономически Форум

 •  
   

   
 • Август 2003

    Специалисти на Van Buuren посетиха БДИАС по време на изпълнение на проекта Сканиране на Нотариални Актове за Службите по Вписвания към Районните Съдилища в градовете Самоков, Асеновград и Балчик. Съветите на холандските специалисти спомогнаха за по-бързото и качествено изпълнение на възложената работа.

 •  
 • Юли – Септември 2003

    БДИАС реализира проект “Сканиране на Нотариални Актове за Службите по Вписвания към Районните Съдилища в градовете Самоков, Асеновград и Балчик”, финансиран от Световната Банка. Работата бе извършена в помещенията на Районните Съдилища.

 •  
 • Април 2003

    БДИАС стана член на Българо-Холандския Бизнес Клуб.

 •  
 • Март 2003

    Новопостъпилите членове в екипа на БДИАС преминаха курс на обучение в холандското бюро за архивиране Van Buuren. Служителите се научиха на тънкостите при реализиране на процесите, включени в разработване на електронен и микрофилмов архив. Специално внимание бе отделено на процедурите по контрол на качеството.

 •  
     
   
 • Февруари 2003

     Приключи сканирането на ведомостите за заплати на Министерство на Икономиката. Софтуерът за бърз и лесен достъп до тях бе предоставен безплатно и служителите на Министерството бяха обучени да работят с него.

 •  
 • Декември 2002

     Извършихме електронно архивиране на всички документи в архива на ИЯИЯЕ. Внедрихме деловодна система за сканиране и бъдещо ежедневно въвеждане на новопостъпващите документи в деловодството на института.

 •  
 • 4 Декември 2002

    Деница Цветанова, мениджър на БДИАС, получи сертификат CDIA+ Certified Professional /Certified Document Information Architech/, най-голямото признание в областта на Електронното Архивиране на Документи. За първи път специалист от Източна Европа получи такъв сертификат. Служители на БДИАС успешно завършиха курс “Решения за управление на потока от документи”, проведен в САЩ.

 •  
 • Ноември – Декември 2002

    Мениджърите на БДИАС успешно завършиха 6-седмичен Динамичен Курс за Мениджъри, организиран от Холандското правителство и Холандската Асоциация на Работодателите, проведен в Хага.

 •  
 • Май 2002

    БДИАС взе участие в изложението “Keep in touch with the Dutch”, организирано от Посолството на Кралство Холандия. Мероприятието се проведе в хотел “Шератон” и интересът към дейността на фирмата бе много голям.

 •    

  назад в главната страница